VIKTIG INFO!
Slåstad Open er nå så godt som fullt. Alle som evt melder seg på fra og med nå til fristen vil ikke være garantert plass (venteliste). Frem til fristen vil vi se hvor mange som evt melder seg på og vi tar en avgjørelse hva vi gjør.

BEKREFTELSE AV DIN PÅMELDING: 
På grunn av den store etterspørselen til årets Slåstad Open (nå med venteliste) vil vi gjerne at alle som er påmeldt tilogmed 1. juni 2016 betaler sin startkontingent innen en uke, (9. juni) for å bekrefte sin plass (liste over hvem legges ut senere i dag hvis du er usikker når du meldte deg på) De som ikke har betalt innen denne datoen vil miste sin plass og plassene går til ventelista fortløpende. Betalinger registreres fortløpende, men send gjerne betalingsbekreftelse til epost oppgitt i invitasjonen

IMPORTANT INFORMATION:
Slåstad Open is now full. Entries from now to the deadline will be added to the waitinglist. After the deadline we will decide what we do with those entries.

CONFIRMATION OF YOUR REGISTRATION:
Due to the popularity for this years Slåstad Open (now with waiting list), we would like everyone who is registered thru 1 June 2016 to pay their entry fee within one week (June 9) to confirm their entry (list of entries will be published later today) Those who have not paid by this date will lose their spot. Payments are continuously recorded, but please send payment confirmation to the email in the invitation.

Facebook Fans