Entry fees 2019

Slåstad Spring Slalom: 900,- NOK (3 rounds: Slalom)
Slåstad Junior Spring: 450,- NOK (3 rounds: Slalom, Trick, Hopp)
Slåstad Open: 1200,- NOK (4 rounds: Pick and choose)
Slåstad Junior Summer: 450,- NOK (3 rounds: Slalom, Trick, Hopp)
Slåstad Fall Slalom: 900,- NOK (3 rounds: Slalom)

Vipps

#109563
(Norwegian only) 
Husk å merke overføring med navn og hva det gjelder

Paypal (+VISA, MasterCard, and so on)

Slåstad Junior Spring Slåstad Junior Summer
450,-
450,-
Slåstad Spring Slalom Slåstad Open Slåstad Fall Slalom
900,-
1200,-
900,-

 

Wire transfer

Bank Account: 1870 55 14093

IBAN: NO32 1870 5514 093
SWIFT / BIC: ODASNO21XXX

 

Facebook Fans