Retningslinjer for Slåstad Vannskiklubb 

Sist oppdatert: 22.mai 2020 (endring merket oransje)

Norges Vannski- og Wakeboard Forbund har ifm korona-viruset følgende retningslinjer:
https://www.vannski.no/blog/post/159020/oppmykning-av-koronareglene (oppdatert 08. mai)
Her finner man også informasjon fra Norges Idrettsforbund og helsedirektoratet. 

Vi ønsker naturligvis at trening skal foregå under trygge omgivelser som forhindrer spredning av viruset.

Her er en presisering/repetering samt tilpasning av retningslinjene gjeldende for Slåstad Vannskiklubb:

 • Ikke kom til anlegget dersom du har symptomer på smitte eller hvis du er satt i karantene. Det gjelder også generelle symptomer på forkjølelse.
 • Det skal holdes minst 1 meters avstand mellom alle som ikke er i samme husstand.
 • Klubbutstyr skal ikke benyttes (inkludert håndtak og tau).
 • Klubbhus/garderobe og andre felles fasiliteter er stengt (dette betyr at toaletter/dusj/badstue ikke kan benyttes!)
 • Alle må medbringe alt personlig utstyr for eget bruk, og ta det med hjem igjen etter bruk. Dette inkluderer også line og håndtak.
 • Hansker skal benyttes når man er på vannet.
 • Byttelån av personlig utstyr ikke tillatt
 • Vask/rengjøring av førerplass mellom førerbytte (felles berøringspunkter som gir/gass spak, ratt, iPad, skjerm/ZeroOff, pylon, etc)
 • Vask/rengjøring av andre berøringspunkter etter bruk; på båt - bensinlokk, motorlokk, osv, bensintank, spaker til lift, kodepaneler, osv.
 • Bryggeområdet er avsperret (bånd), dette definerer området for en treningsgruppe. Maks 20 personer innenfor dette området samtidig.
 • Bruk personlig mobil/nettbrett/pc for å sette deg på kjøreliste.

Medlemskap, innbetaling kjørekonto, kjøresystem
Vi har ikke lov å oppgi vippsnummer til klubben på nett for å ta betalt med dette, vi anbefaler derfor å benytte andre betalingsmåter foreløpig. Betale medlemskap og innbetaling på kjørekonto kan derfor gjøres i klubbstua som vanlig.

Hvordan kjøre?

På bakgrunn av oppmykning av koronareglene er det ikke lengre behov for å forespørre trening på oppsatte tider eller forespørre bruk av klubbens fasiliteter for "selvgående". Det vil si vi er nærmere normal drift igjen, og man forholder seg til oppsatte vakter for hhv lavsesong og høysesong for de som ikke er "selvgående". Trening utenom oppsatte tider avtales som vanlig med godkjent båtfører direkte.

Det er selvfølgelig viktig at alle følger til enhver tid gjeldende retningslinjer.

Facebook Fans