For å effektivisere listekjøringen har vi valgt å aktivere begrensning slik at man må være på klubben for å sette seg på lista. Vi vil evaluere dette over en periode og eventuelt justere deretter. 

Vi håper dette gir en rettferdig organisering av køen.

Facebook Fans