EKSTRORDINÆRT ÅRSMØTE

Dato: 20.06.2013
Tid: 19:00
Sted: Dommertårnet, SIAP

Sak 1. Godkjenne innkalling
Sak 2. Velge ordstyrer
Sak 3. Velge Referent
Sak 4. Godkjenne endringer i vedtektene

Etter møtet blir det medlemsmøte med følgende tema
Sesong 2013
SIAP's femtid
Kostnadene i klubben, hvordan reduserer vi dette
Eventuelt det medlemmene ønsker å ta opp

STYRET

Facebook Fans