Som annonsert i Glåmdalen innkalles det herved til Årsmøte.

Dette vil bli avholdt 28.02.2013 kl 19.00 på Slobrua Gjestegård

Sett av denne kvelden.

Saksliste til årsmøtet er som følger: 


1.Godkjenne de stemmeberettigede

2.Godkjenne innkallingen og saksliste

3.Velge dirigent og sekretær samt
2 representanter til å underskrive protokollen

4.Behandle årsmelding, herunder evt gruppeårsmeldinger

5.Behandle regnskap i revidert stand

6.Behandle innkommende forslag og saker

7.Fastsette medlemskontingenten

8. Vedta endringer i vedtektene.

a) Vedta vannskiklubbens budsjett

b) Behandle forslag til langtids og handslings-plan

9.Behandle vannskiklubbens organisasjonsplan

10.Foreta valg

Vel møtt!

Facebook Fans