Årets siste delfincup er som i fjor hos oss. Datoen er søndag 28. august

Invitasjon:

Facebook Fans