Slåstad Vannskiklubb holder årsmøte torsdag 12.02.2014 kl. 19.00 på Slobrua Gjestegård.

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 04.02.2014.

Velkommen!

Facebook Fans