Slåstad Vannskiklubb holder årsmøte torsdag 06.02.2014 kl. 18.30 på Slobrua Gjestegård.

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 22.01.2014.

Velkommen!

OPPDATERT: for de som leter etter dokumentene, så finnes disse som vanlig på filområdet.
Klikk her for å komme dit direkte

Facebook Fans