Sted: Dommertårnet på SIAP

Skarnes

Tid: 18.08.13 kl.16.00

 

Saksliste:

 

  1. Godkjenning av innkalling

  2. Godkjenning av sakliste

  3. Godkjenning av representanter

  4. Behandling av årsmelding

  5. Behandling av regnskap

  6. Behandling av budsjett

  7. Innkomne forslag

  8. Fastsettelse av kontingent

  9. Valg

Dersom din klubb ønsker saker behandlet på tinget, må det være Ragni Haare i hende innen 11.august

Vennlig hilsen styret

Facebook Fans