Kontingenter

Hva Pris
Enkeltkontingent 250,-
Familiekontingent 500,-
   

 

Kjørepriser

Hva Pris
Enkeltur, 10min (ikke medlem) 250 kr
Medlemmer 12 kr pr min
Ikke medlem (med kjørekonto) 20 kr pr min
Rekruttpris (til og med U14) 7 kr pr min
For medlemmer med avtale ** 7 kr pr min
Sesongkort for 2020 ** 6000 kr
Leie av sjø, hverdager 08-13 *** 1500 kr pr time
Leie av sjø, hverdager 13-21 og helger *** 2000 kr pr time

(** Tilbud til løpere som stiller for SVSK på NM 2020 og har signert avtale)
(*** Gir prioritet på sjøen, inkluderer båtfører og leie av utstyr)

Maks tid pr gang er 12 minutter.
All betaling skal skje forskuddsvis.

Som medlem forventes det at du deltar på vår- og høst-dugnad, deltar som funksjonær når klubben har arrangementer, foretar renhold av klubbhus og båt mv.

Facebook Fans