Kontingenter og gebyr

Hva Pris

Medlemskap
betales via NIF KlubbAdmin: https://medlemskap.nif.no/21754

60,-
Aktivitetsgebyr for medlemmer
betales via klubbens kjøresystem
300,-

 

Kjørepriser

Hva Pris båt Pris kabel
Enkeltur, 10min (uten kjørekonto) 275 kr 275 kr
Medlemmer med aktivitetsgebyr 15 kr pr min 3 kr pr min
Uten aktivitetsgebyr (med kjørekonto) 22 kr pr min 5 kr pr min
Rekrutt med aktivitetsgebyr (til og med U14) 8 kr pr min 2 kr pr min
Sesongkort for 2023 ** 8000 kr 8000 kr
Leie av sjø *** 2000 kr pr time 500 kr pr time


(** Tilbud til medlemmer med aktivitetsgebyr som stiller for SVSK på NM 2024)

(*** Gir prioritet på sjøen, inkluderer båtfører og leie av utstyr)

Maks tid pr gang er 12 minutter.
All betaling skal skje forskuddsvis.

Som medlem forventes det at du deltar på vår- og høst-dugnad, deltar som funksjonær når klubben har arrangementer, foretar renhold av klubbhus og båt mv.

Facebook Fans