Sittende styre valgt for 2021

Knut Einar Kvisla leder
Lars Ola Våltorp nestleder
Frode Moss kasserer
Ine Broen styremedlem
Helene Staksrudvangen styremedlem
Hanne Lotte Finstad styremedlem
Bjørnar Grendel styremedlem
   
Asgeir Sektnan vararep
Marius Stalheim vararep

Facebook Fans