Sittende styre valgt for 2022

Knut Einar Kvisla leder
Lars Ola Våltorp nestleder
Frode Moss kasserer
Emma Kvisla styremedlem
Helene Staksrudvangen styremedlem
Hanne Lotte Finstad styremedlem
Bjørnar Grendel styremedlem
   
Asgeir Sektnan vararep
Andrea Brøndbo Moss vararep

Facebook Fans