Gjeldende for 2020

Her finner du informasjon om tidspunkter klubben stiller med båtfører. Trening utenfor oppsatte tidspunkter avtales direkte med båtfører godkjent i klubben.

Vi har delt opp sesongen i Lavsesong og Høysesong.
Høysesong er på sommeren ca i skolens ferie, lavsesong er før/etter dette.

Høysesong: uke 26 - uke 31

Lavsesong

Mandag 18-21
Onsdag 18-21 (Hver onsdag er sjø1 reservert kun for Slåstad VSK sine løpere. Dette gjelder hele dagen, inkludert oppsatt båtvakt. Løpere fra andre klubber er hjertelig velkommen til å kjøre på sjø2 eller andre dager i uken)
Lørdag 11-15

Høysesong

Mandag-Fredag klokken 11-17

Facebook Fans